رژیم گیاهخواری

رژیم گیاهخواری

رژیم گیاهخواری رژیم گیاهخواری، یکی از انواع سبک ها غذایی است که به دلایل اخلاقی و تندرستی رو به گسترش است. گیاهخواران درصدی قابل اعتنا از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند و رژیم گیاهخواری تبدیل به بخشی از لایف استایل آن ها شده است که نشان دهنده دغدغه های زیست محیطی آن ها می…