رژیم غذایی تعیین جنسیت

رژیم غذایی تعیین جنسیت

رژیم غذایی تعیین جنسیت رژیم غذایی تعیین جنسیت، برنامه ریزی خوراکی است شامل مجموعه ای از انتخاب ها و پرهیز ها که به منظور بالا بردن شانس دختر دار شدن یا پسردار شدن طراحی می شود. رژیم غذایی تعیین جنسیت تا پیش از عمل لقاح اثرگذار خواهد بود و پس از بارداری شخص باید به…