رژیم غذایی

رژیم غذایی

رژیم غذایی رژیم غذایی، به برنامه ریزی مشخصی از خوراک مورد نیاز شخص در یک شبانه روز و در طی وعده های غذایی مشخص می گویند. رژیم غذایی دامنه گسترده ای از انواع سبک ها و عادات غذایی را تشکیل می دهد که متناسب با افراد و نیازهایشان طراحی می شوند. دنیای امروزه چنان تنوعی…