رژیم غذایی بارداری

رژیم غذایی بارداری

رژیم غذایی بارداری رژیم غذایی در دوران بارداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دوران بارداری، زمانی تکرار نشدنی و بی بازگشت هم برای مادر و هم برای جنین است. رژیم غذایی در دوران بارداری باید چنان باشد که سلامت مادر و جنین هر دو تأمین شود و به میزان کافی از تمام گروه های…