رژیم درمانی

رژیم درمانی

رژیم درمانی رژیم درمانی باید زیر نظر متخصص حاذق و مجرب انجام گیرد نه به صورت سرخود و برگرفته از اطلاعات پراکنده در رسانه های جمعی یا کتاب های غیر تخصصی. رژیم درمانی شاخه ای از علم تغذیه می باشد که همواره در حال توسعه و پیشرفت و به روز رسانی می باشد. بسیاری از…