دستگاه لاغری موضعی

دستگاه لاغری موضعی

دستگاه لاغری موضعی دستگاه لاغری موضعی، به از بین بردن بافت حاصل از تجمع چربی زیر پوست کمک می کند. بافت چربی از مقاوم ترین بافت های نرم می باشد و کار محافظت از سایر بافت های بدن را به عهده دارد. انواع دستگاه لاغری موضعی به بافت چربی امواج الکترومغناطیس با فرکانس های متفاوت،…