دستگاه آر اف رافوس

دستگاه آر اف رافوس

دستگاه آر اف رافوس دستگاه آر اف رافوس، برای لاغری و رفع ترک های پوستی و شلی پوست کاربرد دارد. این دستگاه که به کمک امواج الکترومغناطیس فعالیت می کند، امواج خود را به زیر پوست می فرستد، امواج الکترومغناطیس در مسیر خود به بافت ها مقاوم چربی برخورد کرده، در آن ها ایجاد انرژی…