دستگاه آنالیز بدن

دستگاه بادی آنالیز اینبادی

دستگاه بادی آنالیز اینبادی

دستگاه بادی آنالیز اینبادی در گذشته نه چندان دور، شاخص توده بدنی به عنوان تنها عاملی برای تعریف تناسب اندام در نظر گرفته می شد؛ بنابراین با فرض اینکه سلامت فردی که فقط از وزن و قد استفاده می کند، مسائل پزشکی را بیش از حد ساده می کرد. با افزایش درک بدن انسان، به…