مشاور تغذیه و رژیم درمانگر

مشاور تغذیه و رژیم درمانگر

مشاور تغذیه و رژیم درمانگر مشاور تغذیه و رژیم درمانگر، متخصصی است که سبک تغذیه افراد را بررسی کرده، اصلاح و طراحی می نماید. مراجعه به مشاور تغذیه و رژیم درمانگر برخلاف تصور عموم پدیده ای مدرن و جدید نیست و ریشه در تاریخ و فرهنگ ما داشته است. در گذشته نیز خوراکی ها و…