مشاور تغذیه

مشاور تغذیه

مشاور تغذیه مشاور تغذیه، متخصص بسیار ماهری است که رژیم غذایی افراد را بر اساس اینکه چگونه غذا می تواند از نظر بیوشیمیایی بر بدن تأثیر بگذارد، تشکیل می دهد. مشاور تغذیه، هنگام ارائه برنامه رژیم غذایی برای افراد، انواع مشکلات گوارشی، مشکلات متابولیک، عملکرد سیستم ایمنی، نحوه واکنش مغز به برخی مواد شیمیایی و…